КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

Използвайте нашия кредитен калкулатор, за да изчислите лесно месечната вноска при избрани размер, срок и лихва за кредит.

Кредитен калкулатор

Въведете стойности в полетата за размер на кредита, срок и лихва и натиснете на бутона, за да изчислите веднага месечната вноска.

    Месечна вноска: {{X}} лв.

    При така зададените параметри, това ще бъде месечната вноска за целия период на кредита.
    Може да променяте параметрите, за да постигнете по-висока или по-ниска месечна вноска.

    • всички полета трябва да са попълнени
    • в полетата трябва да са въведени коректни числови стойности